Home > Posts > En global matkrise av dimensjoner

En global matkrise av dimensjoner

Til tross for at det i verden produseres mat som kunne mette oss alle, går en av syv går sultne til sengs, og hos mange går konsekvensene mye lenger enn dette også. Matusikkerhet og liten mattilgang forårsaker underernæring som igjen har katastrofale helsekonsekvenser på både kort og lang sikt.

En av hovedgrunnene er at svært mye av av maten og energi går til kjøttproduksjon. Faktisk brukes hele 70% av verdens landbruksareal til dette formålet og bidrar allikevel kun til 17% av energien samtidig som det påfører dyr betydelig lidelse.

Klimaendringer har konsekvenser og kan komme til å bli betydelig verre dersom ikke skikkelig tiltak settes i gang. En av de mest fryktede konsekvensene er relatert til matusikkerhet – spesielt forårsaket i tørke, gjerne påfulgt av eksremregn. Et eksempel på svært negative konsekvenser av ekstrem tørke kan vi idag se i Somalia.

Det drives også uttalt spekulering med mat som mange hevder har svært negatived konsekvenser. Mer om dette kan du lese om i et tidligere blogginnlegg. Bare i løpet av det siste året har matvareprisene steget med 37% i gjennomsnitt og for hvete og mais har de steget med rundt 70%. Dette kan neppe løses med bistand alene i dagens forstand uten at man gjør gjennomgripende endringer som bedring i handelsvilkår. Mye bistand er i dag praktisk talt økonomisk støtte til bedrifter i giverlandene – både til hjemlige produsenter og til transportselskaper drevet av giverlandet.  Det er mange som også mener at matsuverenitet bør være et mål – at land og områder i størst mulig grad bør være selvforsynte med tanke på mat for å redusere sårbarhet.

Food and water are going to be flashpoints if these issues are not dealt with.

– Babatunde Osotimehin,  leder i FN’s Population Fund

 1. June 18, 2011 at 20:49

  Flott rapport om matproduksjon, matsikkerhet, jordbruk og klimaendringer:

  http://ccafs.cgiar.org/sites/default/files/assets/docs/ccafsreport5-climate__hotspots_advance-may2011.pdf

 2. June 19, 2011 at 20:43
  “When food prices remain high and millions starve, why does the world waste a third of it’s food? Stop it, everyone!”
  – Tristram Stuart @Feeding5k


 3. June 26, 2011 at 20:36
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: