Home > Posts > Klimaendringene skaper fattigdomsfelle

Klimaendringene skaper fattigdomsfelle

Paul Collier beskriver i sin bok “The Bottom Billion” hvordan ulike fattigdomsfeller holder fattige land nede og hindrer dem i å komme opp på samme nivå som middel- og høy-inntektsland. Disse inkluderer både konflikter, problemer skapt av naturressurser, at land er “inneklemte” (landlocked) og dårlige styresett.

Stadig flere studier viser nå hvordan klimaendringene også legger en enorm økonomisk byrde på de fattigste landene og kan gjøre fattigdomsfellen ytterligere vanskelig å komme seg ut av for de fattigste landene. Dette er blant annet fordi klimaendringene i stor grad vil ramme fattige land og at disse også i minst grad har ressurser og muligheter til å tilpasse seg endringene.

God klimapolitikk er derfor et nødvendig kriterium for fattigdomsbekjempelse, og disse bør derfor gå hånd i hånd.

Advertisements
Categories: Posts Tags: , ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: