Home > Posts > Sort gull eller seig forbannelse?

Sort gull eller seig forbannelse?

Olje framstilles ofte som redningen til fattige land som skal trekke dem opp fra fattigdom. Dette er dessverre ofte svært langt fra sannheten. Ekvatorial Guinea er et av eksemplene med store oljeforekomster som pumpes opp samtidig som mesteparten av befolkningen lever på under en dollar per dag. I Nigeria er situasjonen tilsvarende.

I tillegg er det stadige flere bisarre eksempler på hvordan rike oljeselskaper driver kynisk rovdrift og etterlater dype spor i sårbare områder i fattige land. Det vil ta flere tiår for naturen å hele sin sår, og milliarder av dollar å rydde opp igjen.

Oljeselskaper og rike land som Norge bør ikke få fortsette slik rovdrift med både fattige mennesker og vår alles natur som skadelidende. Miljøpartiet De Grønne jobber for at oljeutvinning skal fases ut og at det heller skal satses på framtidsrettede løsninger.

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: