Home > Posts > Bike the line: Er det nødvendig å sykle i veibanen?

Bike the line: Er det nødvendig å sykle i veibanen?

Lars T Fadnes bikingÅ sykle i by har mange fordeler siden man ofte kommer seg raskt fram på en miljø- og helsevennlig måte og har stor fleksibilityet. Samtidig kan det være utfordrende, spesielt siden en del bilister i utilstrekkelig grad tar hensyn til syklister. Mange som ikke sykler selv har manglende forståelse for hvordan man som syklist beveger seg i trafikken. En del tenker at syklister bør sykle på fotgjengerfelter, men disse egner seg som navnet tilsier best for fotgjengere. Både fordi bredden sjelden er tilstrekkelig til at det er lett for syklister å passere fotgjengere, og fordi det ikke sjelden befinner seg hindringer i disse som søppelspann, trær og åpne grinder. I tillegg er det ikke sjelden at bilister krysser såpass raskt over disse feltene at syklistene fort kan bli utsatt for svært farlige situasjoner.

Syklister sykler derfor ofte i veibanen med god grunn. Av og til er dette også nødvendig når det finnes dårlige planlagte sykkelveier. Der sykkelveiene er smale og ikke gir god oversikt der bilister kjører inn fra sideveier, kan syklistene sjelden føle seg trygge. Det samme gjelder dersom sykkelfeltene plutselig blokkeres av ulike objekter som søppeldunker og lignende eller plutselig fører inn i farlige kryss uten at syklister får forvarsel. Dårlig merking gjør også at det kan være utfordrende å ferdes på sykkelveier som plutselig fører vekk fra parallelle bilveier uten at man får skilting om hvor de ulike veiene fører. Da blir ofte alternativet enten å følge bilveien eller å måtte lete seg fram på egen hånd. Sistnevnte alternativ tar dessverre ofte lang tid.

Slike forhold gjør at syklister ofte må trekke inn i veibanen, eller “take the line” som det heter på engelsk. I London har det foregått en debatt om hvorvidt syklister bør gjøre dette også når det finnes sykkelvei ved siden av. På grunn av de overfornevnte grunner er konklusjonen at dette i mange tilfeller er nødvendig. I New York er det uheldigvis for syklistene mindre forståelse for sykling og syklistene må utsette seg for høy risiko og blir også ofte bøtelagt når de viser sunn fornuft. Se youtube klippet nedenfor om hvordan det blir når syklister marginaliseres:

Bergen henger per dags dato etter i sykkelsammenheng i forhold til mange europeiske byer, men burde ha ambisjoner om å tilrettelegge bedre for syklister siden dette er god politikk både med tanke på helse, miljø, økonomi og trivsel.

Det er blitt utarbeidet en flott rapport av rådgivningskontoret Cowi med navnet ’Løsninger for hovedsykkelruter gjennom Bergen. Rapporten viser mange praktiske løsninger for hvordan sykkelforholdene kan forbedres. Syklistenes landsforening er positive til planen og vi i Miljøpartiet De Grønne mener at planen ikke bare bør settes ut i livet – det bør også tidsfestes at dette skal skje raskt. Miljøpartiet De Grønne ønsker å starte dette i kommende valgperiode.

Miljøpartiet De Grønne har altså en ambisiøs plan i denne sammenheng og ønsker å bidra til skikkelig satsing på syklister og fotgjengere parallelt med en bedring i kollektivtrafikken for å gjøre det attraktivt, trygt og effektivt å sykle i Bergen. For å få til det trenger vi velgernes hjelp i det kommende valget.

Advertisements
Categories: Posts Tags: , , ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: