Home > Posts, twitter > Er dette framtidsretta kollektivsatsing?

Er dette framtidsretta kollektivsatsing?

Videre utbygging av Bybanen mot Flesland er nå i ferd med å legge beslag på en av de få skikkelige sykkelveiene som finnes i Bergensområdet siden Byrådet i Bergen mangler styrke og politisk framsyn i sin samferdselspolitikk. Mens mange av storbyene i Europa satser på sykkel, har Byrådet i Bergen valgt å bruke midler som staten har øremerka til sykling til andre samferdselsformål.

Hvor gjennomtenkt dette er, er ikke godt å vite. Forhåpentligvis går ikke mange liv blant myke trafikkanter tapt som følge av slike korttenkte beslutninger.

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Bybanen-tar-sykkelveien-2597949.html

Advertisement
Categories: Posts, twitter Tags: , ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: