Home > Posts > Bystyret bryter viktig demokratisk prinsipp

Bystyret bryter viktig demokratisk prinsipp

Av Lars Thore Fadnes og Sondre Båtstrand

Det finnes muligheter for å fremme forslag til kommunene som innbyggerinitiativ. Disse skal etter loven behandles av bystyret i løpet av 6 måneder. To personer inkludert undertegnede har på vegne av Miljøpartiet De Grønne i Bergen fremmet et slikt forslag å bedre det vegetariske tilbudet i offentlige kantiner og institusjoner:

Vi ber derfor Bystyret i Bergen fatte et vedtak som pålegger alle kantiner og spisesteder som er kommunale eller får kommunal støtte å tilby et fullverdig vegetarisk alternativ.

I månedsskiftet mars-april registrerte Bystyrets kontor over 300 underskrifter til støtte for dette innbyggerinitiativet. Bystyrebehandlingen av initiativet ble gjort først 17. oktober og etter de 6 månedene. Verre er det derimot på at Byrådet sendte forslag om at bystyret ikke fatter vedtak til det konkrete forslaget, men bare tar saken til orientering. I praksis vil det bety at saken henlegges før den har blitt behandlet. Dette er maktovertramp og undergraver et viktig demokratisk prinsipp om folkelig deltakelse. Byrådet burde i det minste gjøre det som lovteksten pålegger dem – nemlig å ta stilling til det konkrete forslaget når saken endelig kommer opp. Det handler om å vise respekt for dem som har jobbet med å samle inn underskrifter til støtte for innbyggerinitiativet.

Demokrati er ikke bare å avlegge en stemme hvert andre eller fjerde år, og vi bør oppmuntre til langt større demokratisk deltakelse. Muligheten til å samle inn 300 underskrifter for å få en sak opp i bystyret er både for lite kjent og for lite brukt, men det er en viktig demokratisk kanal som byrådet må behandle med respekt.

Når byrådet bryter lovens krav om behandling av innbyggerinitiativ i løpet av seks måneder og prøver å unngå votering over initiativets konkrete forslag, er det å tolke som et symptom på manglende respekt for innbyggernes demokratiske deltakelse.

§ 39a i kommuneloven:

2. Kommunestyret eller fylkestinget skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet. Tidsfristen gjelder ikke dersom forslaget henvises til behandling i forbindelse med pågående plansak etter plan- og bygningsloven. Initiativtakerne skal informeres om de avgjørelser som treffes og de tiltak som gjennomføres som følge av forslaget. http://www.lovdata.no/all/hl-19920925-107.html#map007

Advertisement
Categories: Posts Tags: , , , ,
  1. No comments yet.
  1. January 26, 2013 at 20:23

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: