Home > twitter > Opphavsrettigheter skrus hardere til: milliardærenes seier over folket

Opphavsrettigheter skrus hardere til: milliardærenes seier over folket

EU har nylig forlenget opphavsrettighetene fra 50 til 70 år. Dette skjer mye på grunn av at Cliff Richard har drevet en kampanje for å få gjennomført endringen med støtte fra blant annet Mick Jagger og Björn Ulvaeus. Disse som allerede har sanket hundrevis av millioner inn på sine kontoer kan dermed forvente mer penger i kassen.

Det er tydelig at det er mektige artister som igjen har seiret over folket og kunstnere flest. Flertallet av kunstnerne tjener faktisk marginalt på regelendringen og det er i all hovedsak de rikeste artistene samt etatene som skal håndheve opphavsrettighetene som sitter igjen med storparten av kaken. Ikke bare det. Mye tyder nå på at patent- og opphavsrettighetene som gjelder idag er med å hemme positiv utvikling – også økonomisk.

Derfor er det et tilbakesteg når europeiske opphavsrettigheter dreier i samme retning som de amerikanske der de gjelder i 95 år. The Open Rights Group (ORG) og the Featured Artists’ Coalition forteller at lovendringen er dårlig nytt for mange kunstnere og musikkelskere og “puts money into the pockets of big labels” but will be “unlikely to benefit smaller artists and it will mean that a lot of sound recordings that are out of print will stay out of print“.

Det er leit å se at EU valgte å dreie opphavsrettighetene i denne retningk siden framtiden på ingen måte trenger være lukket. Det finnes allerede gode løsninger på hvordan man kan gjøre kunstskatter og kunnskap tilgjengelig og samtidig gjøre det levedyktig også for kunstnerne.

Advertisement
Categories: twitter Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: