Home > Posts > Er det egentlig positivt at fisken folk spiser er brannsikker?

Er det egentlig positivt at fisken folk spiser er brannsikker?

Salmon with opercular tag

Er det egentlig positivt at fisken folk spiser er “brannsikker”? Nye studier viser at norsk oppdrettslaks inneholder store mengder bromerte flammehemmere. Mens forskere i EU har foreslått en grenseverdi på 0.016 μg /kg w/w, hadde norsk oppdrettslaks som ble undersøkt 0,98 μg/kg w/w – en verdi som er hele 60 ganger høyere enn det forskerne anbefaler som øvre grense.

Spørsmålet er hvilke effekter dette har. Mye tyder på at det ikke er særlig gunstig. En fersk artikkel i det anerkjente tidsskriftet PLoS One viste at blant forsøksmus som ble gitt oppdrettslaks fikk en betydelig høyere andel nedsatt glukosetoleranse eller diabetes. I tillegg ble de som ble fôret med oppdrettslaks oftere fete til tross for et tilsvarende energiinntak.

Det bør selvfølgelig nevnes at effektene av å spise fisk har flere aspekter. Mange typer fisk inneholder blant annet gunstige fettsyrer som har positiv effekt på hjerte- og karsykdom. Det finnes allikevel flere gode kilder til gunstige fettsyrer inkludert nøtter, kjerner og alger. I tillegg er det flere ugunstige effekter av giftstoffene i fisk. Mye tyder på at effektene ikke bare øker risikoen for diabetes, men også for nedsatt forplantningsevne, innlæringsvansker og demensDen nye studien kan forklare mye av grunnen til at mange studier har vist overraskende negative effekter av et høyt inntak av fisk.

Prisen for et høyt inntak av slike miljøgifter er altså høy. Hva er det da som gjør at fisk kommer så uheldig ut? Sannsynligvis er to viktige grunner at det i dag er en stor mengde forurensning i mange av fiskens leveområder. I tillegg er mange av vanligste fiskene på menykartene rovfisker. Resultatet av dette er at forurensning som tungmetaller og lignende akkumuleres oppover i næringskjedene. Stiller mennesker seg på toppen av denne kjeden, vil akkumuleringen bli enda mer uttalt. Å anbefale et høyt inntak av fisk slik en del gjør idag trenger derfor ikke være uproblematisk.

Kilder:

http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0025170 http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Rapporter/hav/denflamsakrafisken_korrigerad.pdf http://naturvernforbundet.no/forurensing/miljogifter/norsk-oppdrettslaks-er-forurenset-article26112-156.html

Advertisements
Categories: Posts Tags: , , ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: