Home > twitter > Korrupsjon: fattigdommens speil

Korrupsjon: fattigdommens speilKorrupsjonen får næring fra fattigdom og ulikhet, og bidrar til mer fattigdom og større ulikhet. Den lager med andre ord en ond sirkel…

Heldivis finnes det flere strategier som kan brukes for å kjempe mot korrupsjon, som f.eks å
– Bedre fordelingen av goder globalt og gi like rettigheter
– Få på plass institusjoner der korrupsjon kan innrapporteres
– Optimalisere gjennomsiktighet og oversiktlighet i regnskapsføring
– Ha et lovsystem som straffer de som er involvert i korrupsjon
– Få korrupsjon på agendaen

Last ned en kortfattet rapport om hvordan korrupsjonssituasjonen er i verden.

Behovet for oversiktlighet er også tilsvarende stort for bistand, både for å gjøre mottakerlandene i stand til å foreta gode prioriteringer, og for å kunne bidra til størst mulig likhet. Dette kan gjøres gjennom institusjoner som Publish What You Pay (http://www.publishwhatyoufund.org/) og Open Knowledge Foundation.

Er det ikke på høy tid å sette inn ekstra krefer på å fjerne en av de største hindringene fra utvikling vekk fra fattigdom og uføre? Hvorfor ikke da starte med å rydde opp blant hjemlige selskaper som driver uryddig virksomhet utenfor landet?

Advertisement
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: