Home > Posts > Opprop mot buejakt i Norge

Opprop mot buejakt i Norge

Det er store etiske problemer knyttet til de etablerte jaktformene og det skadeskytes tusenvis av hjortedyr og titusener av fugler og andre ville dyr hvert år. Til tross for dette vil det allikevel snart bli avgjort om det skal tillates en prøveordning med buejakt i Norge.  Det er rapporter som har tydet på at en høy andel av dyr skadeskytes med bue og at dette medfører store lidelser blant dyr.

Du har nå mulighet til å bidra til å si Nei til buejakt i Norge ved å bli med på oppropet under (say no to bowhunting in Norway by signing the petition)

http://www.gopetition.com/petitions/nei-til-buejakt-i-norge-say-no-to-bowhunting-in-norway.html

Advertisements
Categories: Posts
  1. June 20, 2012 at 00:19

    Miljøverndepartementet har vedtatt at det ikke blir prøveordning med buejakt av hensyn til dyrene. Dette er en foreløpig seier for NOAH, som har holdt innlegg for Miljøverndepartementet om denne saken på et høringsmøte tidligere i år.

    Det er gledelig å se at Miljøverndepartementet har valgt å sette hensynet til dyrene fremfor hensynet til jegernes fornøyelser i behandlingen av buejakt-saken, helt i tråd med dyrevelferdsloven og viltloven, og også i tråd med den økende bevisstheten omkring dyrs rettigheter i samfunnet.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: