Home > twitter > Sterk historie fra norsk slakteri

Sterk historie fra norsk slakteri

Categories: twitter Tags: , , ,
  1. smauland
    January 2, 2012 at 00:10

    Sterkt innlegg. Alle burde sette seg mer inn i hva som skjer på slakterier.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: