Home > Posts > Geit til jul – til glede eller besvær?

Geit til jul – til glede eller besvær?

Av: Lars T. Fadnes og Kaisa R. Hautala, NOAH – for dyrs rettigheter

Gi de to søte geitekillingene i gave til noen du er glad i!” Slik lyder julens budskap hos en av de store norske bistandsorganisasjonene. Det er liten tvil om at det er et enormt behov for gode strategier for å bidra til effektiv fattigdomsbekjempelse. Geit til jul blir framstilt som en god investering til de fattigste. Spørsmålet er hvorvidt dette stemmer?

På kort sikt vil husdyr kunne bidra til forsyning av fattige familier. Men fattigdomsbekjempelse burde også innebære langsiktige perspektiver som effekten denne typen bistand har også noen år frem i tid. Beitende husdyr er ofte svært ødeleggende for skjøre, regnfattige økosystemer i Afrika, og det økende antall familier som leter etter mat og vann til sine husdyr kan forårsake konflikter over knappe ressurser. Dette er ingen god situasjon verken for menneskene eller dyrene. Dyr har også egne behov, og det er ikke uproblematisk å fremstille dem som “gaver”.

FNs mat og jordbruksorganisasjon (FAO) slår fast at så mye som 70 % av alle jord­bruksarealer i verden blir brukt til oppdrett av husdyr. Samtidig bidrar dette med kun 17 % av den energien som inntas i kostholdet globalt sett. Husdyroppdrett beslaglegger en stor mengde mat som ellers kunne gått direkte til mennesker eller vært brukt til jordbruksarealer og slik mettet mennesker.

Ernæringsmessig finnes det mange alternativer som kan bidra til et fullverdig kosthold. Et variert grønnsaksdominert kosthold med et bredt utvalg av bønner, kornprodukter, nøtter og spirer vil være et godt utgangspunkt ernæringsmessig og kan dyrkes i tilstrekkelige mengder til å brødfø verdens befolkning.

Spørsmålet er om det er god nødhjelp å bruke en strategi som baserer seg på utnyttelse av dyr samtidig som det potensielt ødelegger skjøre økosystemer. Hvorfor ikke heller bidra med såkorn eller støtte til kjøp av jord fra større jordeiere slik at de fattige kan brødfø seg selv på en bærekraftig måte samtidig som vi i de rike delene av verden går over til et mer bærekraftig kosthold?

Innlegget stod i Bergens Tidende den 30. desember 2011 (side 26)

Advertisements
Categories: Posts
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: