Home > Posts > Hvor naturlig er kumelk for mennesker?

Hvor naturlig er kumelk for mennesker?

Melk framstilles av landbruket og selskaper som Tine ofte som nødvendig og helsebringende. Mye av det som framstilles som fordeler, er derimot kontroversielt. Det er laget en større rapport som tar for seg mange av melkens effekter på helse, dyr og miljø. Listen over ulempene er lang. Ønsker du å lese mer om dette, kan du laste rapporten ned her.

Produksjonen av melkeprodukter er også en ansvarlig for en stor del av klimautslippene og bruk av verdens landbruksarealer. Et klima på feil kurs og en verden som er rammet av betydelige sultkatastrofer ville med andre ord hatt stor nytte av en kraftig reduksjon i produksjon av kumelk. Antibiotika-bruken i landbruket antas forøvrig å være en av hovedårsakene til økende andel av mange bakteriestammer blir antibiokaresistente, noe som utgjør et betydelig problem både med tanke på folkehelse og for dem som rammes.

Bytter man ut kumelk med alternativer som plantemelk sparer du også kuer for en ubeskrivelig lidelse. Mange glemmer at kumelk egentlig produseres for en kalv, og for at melken skal kunne tas fra kua, tas kalven fra kua etter fødselen. Er det en hannkalv er sannsynligheten stor for at slakteriet er neste stopp. Både ku og kalv (så lenge den lever vel og merke) påføres betydelige traumer ved atskillelsen. Hvordan ville du ha følt det om noen tok barnet fra deg og sendte det til konsentrasjonsleir fordi de ville bruke morsmelk til en annen art?

For å gjøre kuene gravide igjen for å holde melkeproduksjonen igang, gjøres det inseminering, noe mange vil hevde er noe av det nærmeste man kommer et overgrep. De aller fleste kuer i landet står lenket på bås i 10 av årets 12 måneder og utvikler sterotyp atferd som tegn på uttalt mistrivsel. Kuer utvikler ofte sykdommer som for eksempel brystbetennelse, noe som gir kuene ytterligere store plager. Stresset som kuene påføres gjør at mange slaktes etter ca 4-5 år, mens de under normale forhold kunne ha levd ca 20 år.

Det finnes heldigvis plantemelk som både inneholder en rekke gunstige vitaminer og mineraler, har en betydelig lavere andel mettet fett, er uten kasein, ikke inneholder antibiotikarester eller hormoner som IGF-1. Smaken av plantemelk er heller ikke verst. Og ikke minst, man sparer kuene for ubeskrivelig lidelse.

Så hvorfor ikke bytte ut kumelk og melkeproduktene med tilsvarende planteproduker?

Advertisements
 1. nysgjerrig veganer
  February 1, 2012 at 18:23

  Har du noen god forklaring på hvorfor norske ernæringsfysiologer ikke tør å ta dette standpunktet? Eller hvorfor melk blir fremhevet som så viktig i et vegetarisk kosthold i Norge?

  • February 2, 2012 at 09:59

   Det kan nok delvis fordi mange tenker ganske dogmatisk. En annen årsak kan være at forskningen om melkeprodukter i større grad blir sammenligninger mellom forskjellige grupper (som kostholdsforskjeller mellom land) siden de gjennomsyrer kostholdet i mange europeiske og nordamerikanske land. Det er imidlertid overraskende at ikke flere har innsett at melkeproduktene lett kan erstattes med veganske alternativer som plantebasert melk som kan oppfylle de ernæringsmessige aspektene melk ofte blir framstilt som nødvendig for.

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: