Archive

Archive for February, 2012

Word of wisdom

February 26, 2012 Leave a comment

“Every smile is a direct achievement”

– Indian word of wisdom

Categories: Words-and-quotes Tags:

Stop Novartis from causing thousands of deaths in India

February 21, 2012 Leave a comment

Stop Novartis from causing thousands of deaths in India
Sign the campagin on Avaaz (http://www.avaaz.org/en/stop_novartis_in_india/)

Here is the call for action from Avaaz:

In days, a multi-billion dollar Swiss pharma company may get the Indian Supreme Court to shut down our supply of affordable medicines. Only we can stop this outrage.

Novartis is suing our government so it can squeeze more profits from the sick and needy. If Novartis wins, it will threaten Indian companies’ ability to produce low-cost medicines for malaria, AIDS, cancer and other life-threatening diseases, depriving millions around the world of the treatments they desperately need and threatening thousands of Indian jobs. But people power can push Novartis to drop the suit before the final ruling.

One man is masterminding this stealthy attack on the health of millions — Ranjit Shahani, who heads Novartis India and India’s massively powerful pharmaceutical lobby group. When 100,000 people have signed the petition we’ll stage hard hitting actions targeting Shahani by name and push him to drop the case!


Advertisement

Word of wisdom

February 19, 2012 Leave a comment

“Every neighbour can be your teacher.”

– Indian word of wisdom

Categories: Words-and-quotes Tags:

Tid for mer anstendighet i ernæringsdebatten

February 18, 2012 1 comment

Carl-Fredrik Bassøe går til personangrep på Kaare Norum i sitt forsøk på å sverte innlegget Lavkarbo er uanstendig. Les innlegg på aftenposten.no fra Kaisa R. Hautala, Lars Thore Fadnes, Siri Martinsen om hvorfor innlegget til Norum er betydelig mer i tråd med vitenskap enn personangrepet som Bassøe framfører:

Hva med litt mer anstendighet i debatten om lavkarbo?

Carl-Fredrik Bassøe går til personangrep på Kaare Norum i sitt forsøk på å sverte innlegget Lavkarbo er uanstendig. Det er flott at Bassøe har kunnskap om stoffskiftesykdommer og forteller litt om dette. Når det kommer til klima, ernæring og aspekter for matvaresituasjonen etterlyser vi allikevel at han forteller hvor han henter sine synspunkter fra. Flere av synspunktene til Bassøe er det nemlig ikke lett å finne i kilder som støttes i vitenskapelig litteratur.

Lavkarbo er hverken dyrt, forurensende eller klimafiendtlig, mener overlege Carl-Fredrik Bassøe. Landbruks- og klimaforskning er tydelig på at klimaavtrykkene fra et kosthold med mye kjøtt og melkeprodukter er mange ganger høyere enn det et kosthold basert på grønnsaker er. Dette sammenfattes godt i en omfattende rapport fra FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO) med navnet «Livestock’s long shadow». Denne rapporten som tydelig belyser aspekter rundt klima og verdens matvaresituasjonen og viser at kjøtt- og meieriproduksjonen ikke bare er ansvarlige for betydelige klimaavtrykk, men også at slike produkter bidrar til økt press på en prekær matvaresituasjon for mange av verdens fattige. I dag brukes ca. 70 prosent av alle jordbruksarealer til oppdrett av husdyr samtidig som dette bidrar med kun 17 prosent av den gjennomsnittlige energien fra kostholdet på verdensbasis.

Dersom alle skulle ha et kjøttforbruk på høyde med det vi har i Norge, ville det med andre ord ikke vært mat nok til en stor andel av verdens befolkning. Med et grønnsaksdominert kosthold derimot, vil det være mulig å mette langt flere enn verdens befolkning. Derfor har flere av FNs organer tatt til ordet for at vi bør redusere kjøttkonsumet. I samme uke som Mattilsynet lanserer en svært kritisk rapport om dyrevelferd i kyllingproduksjonen, skal vi heller ikke glemme den vesentlige negative effekten for dyrs velferd som et stort kjøttforbruk har. Det kan nevnes at det er mulig å praktisere et lavkarbokosthold basert på nøtter, kjerner og oljer med lite eller ingen kjøtt- og melkeprodukter. De fleste har allikevel fått med seg at mange av dem som fronter lavkarbo i den offentlige debatten også anbefaler et betydelig inntak av kjøtt og melkeprodukter som ost.

Kaare Norum har også helt rett i at et lavkarbokosthold med mye kjøtt innebærer tallrike helsetrusler – inkludert en betydelig økt risiko for flere kreftsykdommer, hjerte- og karsykdom – noe store oversiktsartikler i de beste tidsskrifter har vist. Vi kan heller ikke se at Norum har anbefalt cola og kaker. Innlegget til Norum er derfor betydelig mer i tråd med vitenskap enn personangrepet som Bassøe framfører.

Kaisa R. Hautala, Lars Thore Fadnes, Siri Martinsen

Publisert: 15.feb. 2012 (12:12) Oppdatert: 15.feb. 2012 (12:13)

De Grønne sikter mot Stortinget

February 17, 2012 Leave a comment

– For de som vil kjempe for en bedre verden er De Grønne et friskt pust i norsk politikk.
– Vi lykkes fordi velgerne gjennomskuer at det er mye snakk og lite handling i miljøpolitikken. De andre partiene har vist at de prioriterer andre saker når de får regjeringsmakt, enten de er på borgerlig eller sosialistisk side. Når vi kommer på Stortinget vil vi trekke norsk politikk i grønn retning, uansett hvilken regjering som kommer til makten.
– Hanna Marcussen, talskvinne i Miljøpartiet De Grønne, TV2 nyhetene

Time for a movement for positive change?

February 16, 2012 Leave a comment

There are several aspects in the world of today which needs to be changed and improved if we want to live in a good and sustainable future. Sometimes you might feel that you are working nearly alone. But the path from a lone idealistic march to a positive movement for a better world might be shorter than you think. Even though it sometimes feel as a utopian thought, good collective actions can be just around the corner. Watch this clip inspiring clip :

Categories: Posts Tags: , ,

Tid for tiltak mot spredning av håndvåpen

February 16, 2012 Leave a comment

Hvert år dør hundretusener av mennesker i verden som følge av håndvåpen. Til tross for dette er det per idag ingen globale juridisk bindende avtaler som regulerer spredning av disse.  En avtale som hindrer spredning av håndvåpen til grupper eller områder der de kan forventes å ha katastrofale konsekvenser, vil kunne være et godt virkemiddel for å bidra til mindre vold og gjøre fredsarbeidet lettere. Derfor er det nå fremmet et forslag  etter initiativ fra International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) om å få på plass en juridisk bindende avtale som regulerer spredning av håndvåpen.

Signer gjerne på underskriftsaksjonen til Medical Alert on Armed Violence/ IPPNW her for å støtte at en slik avtale blir vedtatt.

Categories: Posts

Årsmøtet til Miljøpartiet De Grønne i Bergen oppsummerer et historisk år

February 13, 2012 Leave a comment

Miljøpartiet De Grønne holdt årsmøte den 8. februar. I sammenheng med årsmøtet ble året 2011 evaluert. Konklusjonen er at arbeidet i Miljøpartiet De Grønne i Bergen i økende grad har nådd ut til folk, og partiet har fått mer presseomtale enn noen gang tidligere. Året 2011 var også et historisk år der partiet har fått sitt første mandat i Bergen bystyre. Dette reflekterer en sterk innsats blant engasjerte medlemmer i lokallaget som har gjort en framragende innsats i løpet av året, forteller gjenvalgt leder Lars Thore Fadnes som til daglig jobber som lege og helseforsker. På årsmøtet ble følgende medlemmer valgt inn i det nye styret:

Lars Thore Fadnes (leder), Florian Geyer (sekretær), Mari K. Berg (kasserer), Petter L. Espeland (styremedlem), Knut Riisøen Gridseth (styremedlem), Marit Nygård Jakobsen (1. vara), Johannes Slåttli (2. vara), Øystein Bønes (3. vara).

I tillegg til å bidra til at Miljøpartiet De Grønne er Bergens grønneste parti, vil det nye styret også jobbe for å bedre grasrotsdemokratiet ved å styrke arbeidet i bydelslag og blant unge og studenter. Styret i lokallaget vil også fortsatt jobbe tett sammen med bystyregruppen, poengterer Fadnes.

Året 2012 kan bli et nytt historisk år der partiet kan få økende gjennomslag for grønn politikk i Bergen bystyre. Samtidig jobber Miljøpartiet De Grønne fram mot Stortingsvalget for å velges inn på Stortinget i 2013. Skal dette lykkes er det avgjørende at det store engasjementet og den positive lagånden i lokallaget opprettholdes, avslutter Fadnes.

Les pressemeldingen om årsmøtet og årsmeldingen her.

Categories: twitter Tags: ,

Word of wisdom

February 12, 2012 1 comment

“Even a journey of a thousand miles starts with the first step”

– Indian word of wisdom

Categories: Words-and-quotes Tags:

Trial lecture and defence on youtube

February 10, 2012 Leave a comment

Before the defence the 3rd of June 2011, I was asked to make the video from the defence and trial lecture available as some of my colleagues who couldn’t attend wanted to listen to it. Due to some video converting challenges it has taken some time to make it available, but with the help of two friends and collegues it can now be made available.

Here you can watch the trial lecture and public defence for the PhD-degree of Lars Thore Fadnes at the University of Bergen the 3rd of June 2011 on youtube:

Thesis: Counselling, child growth and feeding of children in Uganda in the era of HIV: Contexts and consequences

Slide from the trial lecture 3rd of June 2011 at 09:15:

The biological background for the reported beneficial effects of breastfeeding in children, including morbidity, mortality and growth

Slide from the defence lecture 3rd of June 2011 at 11:00:

Counselling, child growth and feeding of children in Uganda in the era of HIV: Contexts and consequences” 

(Click on the links to download the pdf of the slides)

Categories: Posts Tags: