Home > twitter > Årsmøtet til Miljøpartiet De Grønne i Bergen oppsummerer et historisk år

Årsmøtet til Miljøpartiet De Grønne i Bergen oppsummerer et historisk år

Miljøpartiet De Grønne holdt årsmøte den 8. februar. I sammenheng med årsmøtet ble året 2011 evaluert. Konklusjonen er at arbeidet i Miljøpartiet De Grønne i Bergen i økende grad har nådd ut til folk, og partiet har fått mer presseomtale enn noen gang tidligere. Året 2011 var også et historisk år der partiet har fått sitt første mandat i Bergen bystyre. Dette reflekterer en sterk innsats blant engasjerte medlemmer i lokallaget som har gjort en framragende innsats i løpet av året, forteller gjenvalgt leder Lars Thore Fadnes som til daglig jobber som lege og helseforsker. På årsmøtet ble følgende medlemmer valgt inn i det nye styret:

Lars Thore Fadnes (leder), Florian Geyer (sekretær), Mari K. Berg (kasserer), Petter L. Espeland (styremedlem), Knut Riisøen Gridseth (styremedlem), Marit Nygård Jakobsen (1. vara), Johannes Slåttli (2. vara), Øystein Bønes (3. vara).

I tillegg til å bidra til at Miljøpartiet De Grønne er Bergens grønneste parti, vil det nye styret også jobbe for å bedre grasrotsdemokratiet ved å styrke arbeidet i bydelslag og blant unge og studenter. Styret i lokallaget vil også fortsatt jobbe tett sammen med bystyregruppen, poengterer Fadnes.

Året 2012 kan bli et nytt historisk år der partiet kan få økende gjennomslag for grønn politikk i Bergen bystyre. Samtidig jobber Miljøpartiet De Grønne fram mot Stortingsvalget for å velges inn på Stortinget i 2013. Skal dette lykkes er det avgjørende at det store engasjementet og den positive lagånden i lokallaget opprettholdes, avslutter Fadnes.

Les pressemeldingen om årsmøtet og årsmeldingen her.

Advertisement
Categories: twitter Tags: ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: