Home > Posts > Tid for tiltak mot spredning av håndvåpen

Tid for tiltak mot spredning av håndvåpen

Hvert år dør hundretusener av mennesker i verden som følge av håndvåpen. Til tross for dette er det per idag ingen globale juridisk bindende avtaler som regulerer spredning av disse.  En avtale som hindrer spredning av håndvåpen til grupper eller områder der de kan forventes å ha katastrofale konsekvenser, vil kunne være et godt virkemiddel for å bidra til mindre vold og gjøre fredsarbeidet lettere. Derfor er det nå fremmet et forslag  etter initiativ fra International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) om å få på plass en juridisk bindende avtale som regulerer spredning av håndvåpen.

Signer gjerne på underskriftsaksjonen til Medical Alert on Armed Violence/ IPPNW her for å støtte at en slik avtale blir vedtatt.

Advertisement
Categories: Posts
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: