Archive

Archive for March, 2012

Earth hour: tiden er kommet for å ta vare på Moder Jord

Earth Hour 2012, WWF

I kveld er det Earth Hour. Earth Hour er ikke bare en time der vi slukker lysene, men en en markerering om at vi må ta verdens store klima og miljøutfordringer på alvor. Disse utfordringene truer både jorden, planter, dyr og mennesker.

“Mother Earth – our only home – is under pressure. … Without a sustainable environmental base, we will have little hope of attaining our objectives for reducing poverty and hunger and improving health and human well-being.”
– Ban Ki-moon, generalsekretær i FN

Heldigvis er det en oppvåkning på vei og en del som er i ferd med å skje. Et eksempel er i Ecuador og Bolivia der jorden har fått egne juridiske grunnlovsfestede rettigheter. Slik lyder artikkel 1 i grunnloven i Ecuador:

Nature or Pachamama, where life is reproduced and exists, has the right to exist, persist, maintain and regenerate its vital cycles, structure, functions and its processes in evolution.

Hvorfor ikke la oss inspirere av Ecuador og Bolivia og la moder jord få rettigheter? Og ikke minst, hvorfor ikke gjøre en egen innsats for å skape en bærekraftig og god framtid?

Er dyrehold på sommerbeite klimavennlig?

March 27, 2012 4 comments

Norsk sauehold blir ofte ofte trukket fram som et av eksempel på “klimavennlig” husdyrhold, siden de ofte i sommermånedene beiter på utmark. Dette kan kanskje høres rimelig ut, men studier som har sett på dette viser at det i norsk husdyrhold brukes gjennomsnittlig 3,5 tonn kraftfôr per tonn kjøtt – i tillegg til gress fra beitemark. Mye av dette fôret som brukes i Norge er fra områder som tidligere var regnskog. Sauehold er også blant verstingene når man ser på næringsforbruk i forhold til kjøttforbruk.

En rapport fra FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO) med navnet «Livestock’s long shadow» viser at sauehold bidrar kraftig til metanproduksjon, som er en klimagass med sterk drivhuseffekt, og kommer betydelig verre ut enn mye av dyreholdet forøvrig.

Derfor er ikke husdyrhold og heller ikke husdyrhold med sommerbeite noen god løsning – verken for miljøet eller med tanke på verdens matsikkerhet. Et plantedominert kosthold er derimot positivt både for klimaet og miljøet, og bidrar betydelig i positiv retning med tanke på verdens matsikkerhet, noe rapporten «Livestock’s long shadow» viser.

Kilder:
«Livestock’s long shadow» 2006 (FAO) http://www.fao.org/docrep/010/a0701e/a0701e00.HTM

Arealkrevende nordmenn (Rapport FiVH)
http://www.framtiden.no/view-document/548-arealkrevende-nordmenn.html

Pimentel et al. Ethical Issues of Global Corporatization: Agriculture and Beyond. Poultry Science 2004
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15049482

Beddington. Food security: contributions from science to a new and greener revolution. Phil. Trans. R. Soc. B 2010

Foley JA. Can we feed the world & sustain the planet? Sci Am. 2011

Word of wisdom

“If you want to go far away, go together”

– Indian word of wisdom

Categories: Words-and-quotes Tags:

Word of wisdom

“If you cannot do the best, do the best you can.”

– Indian word of wisdom

Categories: Words-and-quotes Tags:

Klimagassutslippene fra kjøttproduksjonen betydelig høyere enn antatt

March 14, 2012 2 comments

Nye forskning viser at klimagassutslippene relatert til kjøtt- og melkeproduksjonen er betydelig høyere enn det som har blitt estimert hittilDe  enorme utslippene er blant annet forårsaket av avskogingen som husdyrholdet og fôrproduksjonen i husdyrholdet står for.  Kjøttproduksjonen og meieriprodukter seiler derfor opp som store klimaverstinger.

Klimatiltak bør derfor i høyeste grad inkludere reduksjon i kjøttproduksjonen og konsum av meieriprodukter. Samtidig forsøker norsk landbruksforvaltning å tildekke mye av opphavet til den såkalte “norske” kjøttproduksjonen – der en svært stor andel av fôret importeres. Landbruksforvaltninga tildekker mye av importert av  fôr ved å kategorisere det som males i Norge før det blandes i kraftforet som norsk til tross for at mye av dette dyrkes i tidligere regnskogområder og fraktes gjennom Amazonas og over Atlanteren.

Er det ikke på tide at folk får vite sannheten om hva de hva som produseres og hva konsekvensene av produktene?

Veritas liberabit vos!

 

Frustrerende for syklister i Bergen sentrum

Det konstateres nok en gang at det er et mareritt å være syklist i sentrum. Dessverre har ikke Byrådet i Bergen mye å tilby syklistene.  Synd for syklistene at de må vente nesten fire år før de kan velge inn flere grønne politikere som jobber for bedre vilkår for syklistene.

Categories: twitter Tags: , , , ,

Word of wisdom

“Have wisdom in your actions and faith in your merits.”

– Indian word of wisdom

Categories: Words-and-quotes Tags: