Home > Posts > Earth hour: tiden er kommet for å ta vare på Moder Jord

Earth hour: tiden er kommet for å ta vare på Moder Jord

Earth Hour 2012, WWF

I kveld er det Earth Hour. Earth Hour er ikke bare en time der vi slukker lysene, men en en markerering om at vi må ta verdens store klima og miljøutfordringer på alvor. Disse utfordringene truer både jorden, planter, dyr og mennesker.

“Mother Earth – our only home – is under pressure. … Without a sustainable environmental base, we will have little hope of attaining our objectives for reducing poverty and hunger and improving health and human well-being.”
– Ban Ki-moon, generalsekretær i FN

Heldigvis er det en oppvåkning på vei og en del som er i ferd med å skje. Et eksempel er i Ecuador og Bolivia der jorden har fått egne juridiske grunnlovsfestede rettigheter. Slik lyder artikkel 1 i grunnloven i Ecuador:

Nature or Pachamama, where life is reproduced and exists, has the right to exist, persist, maintain and regenerate its vital cycles, structure, functions and its processes in evolution.

Hvorfor ikke la oss inspirere av Ecuador og Bolivia og la moder jord få rettigheter? Og ikke minst, hvorfor ikke gjøre en egen innsats for å skape en bærekraftig og god framtid?

Advertisement
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: