Archive

Archive for April 14, 2012

En helgrønn landsmøtehelg i Bergen

Landsmøtet til Miljøpartiet De Grønne er nå i gang i Bergen og samler ca 200 svært dedikerte medlemmer som kommer til å jobbe intensivt for å legge planer for hvordan vi kan bidra til å skape et bedre og mer bærekraftig samfunn.

Vi vil blant annet jobbe med en klimaplan som er både konkret og målrettet, vitenskapelig og framtidstenkende, solidarisk og ambisiøs. Denne karakteristikken er noe mange vil mene kjennetegner grønn politikk i dag der man legger politiske planer som i stor grad er uavhengige av den tradisjonelle venstre-høyre aksen. Vi kommer også til å ha en større markering for klimaet på Torgallmenningen mellom kl 13:45 og 14:15 med appeller og et markeringstog, noe vi anbefaler alle å støtte opp om.

Ønsker du å følge med på landsmøtet, klikk deg inn på http://www.mdg.no/landsmote/