Archive

Archive for April 15, 2012

Med kurs fra landsmøte mot Stortinget i 2013

April 15, 2012 1 comment

Avstemning under landsmøtet til MDG i Bergen. Foto: Lars Thore Fadnes CC-BY-SA 3.0

Bergen var denne helgen vertskap for årets landsmøte for Miljøpartiet De Grønne  som samlet om lag 150 delegater. Landsmøtet stadfestet enda tydeligere enn tidligere at Miljøpartiet De Grønne er på kurs mot Stortinget – og ifølge en ny meningsmåling ville De Grønne vært på Stortinget med direktemandat dersom valget hadde vært nå. Valgforsker Frank Aarebrot som også var invitert til landsmøtet holdt en analyse av den politiske situasjonen idag – med både positiv og spennende framtidsutsikter for De Grønne.

Den økende oppslutningen ses i oppslutning, noe meningsmålinger har vist. I tillegg er det stor vekst i antall medlemmer med økende engasjement. I løpet av 2011 hadde lokallaget i Bergen nesten en dobling i av antall medlemmer og stor økning i aktivitetsnivået og bredden i bakgrunn og kompetanse. De siste dagene har også lokallaget i Bergen fått ca en innmelding hver dag. Miljøpartiet De Grønne bør derfor være moden for stadig større oppgaver – og bør være det reelle alternativet  for å få god miljø- og klimapolitikk på Stortinget.

Klimamarkering under landsmøtet til MDG i Bergen. Foto: Lars Thore Fadnes CC-BY-SA 3.0

Noe av det som kjennetegner Miljøpartiet De Grønne er den sterke tilknytningen til grasrotsarbeid. I løpet av helgens landsmøte deltok partiet i en klimamarkering på Torgallmenningen sammen med Besteforeldreaksjonen og et par hundre oppmøtte. Budskapet var klart og tydelig. Det er nødvendig å ta både nasjonale og lokale politiske grep for å sikre framtida – både for flere av dagens generasjoner i tillegg til de kommende generasjonene og andre arter.

Et av de spennende vedtakene som ble gjort på landsmøtet var at landsmøtet ga full støtte til NSB sine planer for bytog i Bergen mellom Åsane og Flesland samt bedre vilkårene for brukthandel og gjenbruk.

Appell under landsmøtet til MDG i Bergen. Foto: Lars Thore Fadnes CC-BY-SA 3.0

Mye tyder derfor på at Miljøpartiet De Grønne går en spennende tid i møte. Vil du være med på den grønne bølgen og bidra til et bedre samfunn, hvorfor ikke ta turen innom nettsidene til partiet og prinsipprogrammet eller være med på åpent medlemsmøte onsdag kl 17:30 (18/4-12) . Kanskje blir du en del av partiet du også?

Advertisement
Categories: Posts Tags: , , ,

Word of wisdom

“Live to share.”

– Indian word of wisdom

Categories: Words-and-quotes Tags: