Archive

Archive for May 7, 2012

Myrødeleggelse – en enorm klimautfordring i en oljekåt verden

I en kronikk i Adresseavisen av biologiprofessorene Hans K. Stenøien og Asbjørn Moen ved NTNU viser de hvordan torvmyr er av enorm betydning for klimaet. Kronikken trekker blant annet fram at torvmark som dekker kun 3% av verdens jordoverflate lagrer en tredel av verdens karbonreserver på land – noe som er dobbelt så mye som skogene i verden.

De viser også at ødeleggelse av torvmark dessverre er en av de svært uheldige konsekvensene av tjæresandutvinning i Canada som den norske oljekåte regjeringen støtter. Bare ødeleggelsen av torvmark som forårsaket av tjæresandutvinning i Alberta vil alene bidra til større klimautslipp enn Norges samlete utslipp av klimagasser i løpet av et år.

Dette burde være et tankekors og enda en grunn til at tjæresanden får ligge i jorda.

Kilde:
Hans K. Stenøien og Asbjørn Moen: Myr – en nøkkel til verdens klima, 7. mai 2012.
http://www.adressa.no/meninger/article1818032.ece

Advertisement
Categories: Posts Tags: , , , ,