Home > Posts > Helsebonus og økt engasjement når barn kommer ut i naturen

Helsebonus og økt engasjement når barn kommer ut i naturen

I en tankevekkende artikkel i The Guardian og i rapporten Natural Childhood vises det hvordan barn i Storbritannia bruker stadig mindre tid i naturen. Britiske barn mellom 11 og 15 år bruker omtrent halvparten av tiden de er våkne foran en skjerm. Av dette utgjør passiv tid foran fjernsyn i gjennomsnitt 17 timer i uken. I 1971 gikk 80% av barna til skolen til fots, mens andelen idag ligger på kun 10%.

“Childhood is being undermined by adults’ increasing aversion to risk and by the intrusion of that fear into every aspect of their lives.”
– Tim Gill (Author of No Fear: Growing Up in a Risk-averse Society)

Det er lite som tyder på at dette er et sær-britisk problem. Norge kommer riktignok ut noe bedre ut enn flere andre europeiske land, men mange av tendensene er de samme. Norske barn ser gjennomsnittlig fjernsyn ca 12 timer per uke og sitter stille rundt halvparten av tiden de er våkne.

‘For a new generation, nature is more abstraction than reality.  Increasingly, nature is something to watch, to consume,   to wear – to ignore.’
– Richard Louv, Last Child in the Woods.

Den “moderne” livsstilen har sine bivirkninger. Lite aktivitet bidrar at andelen overvektige barn øker raskt og en stor andel barn har psykiske lidelser. Behandlingen trenger ikke være så vanskelig. Å bidra til at barn leker mer ut i naturen kan bidra til å forebygge flere av disse helseproblemen, og bidrar samtidig til å vekke engasjement og forståelse av viktigheten av naturen vi har rundt oss.

“No one will protect what they don’t care about; and no one  will care about what they have never experienced. “
-David Attenborough

I tillegg ser det ut som mye tid i naturen bidrar til å bedre kognitiv utvikling og emosjonell intelligens. Det ser også ut til at de som er mye ute i naturen generelt også har bedre trivsel. Hvorfor ikke ta barna mer med ut og la fjernsynsskjermen få en velfortjent pause?

Advertisement
Categories: Posts Tags: , , , ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: