Archive

Archive for November 29, 2012

Gratulerer til Palestina med etterlengtet annerkjennelse

November 29, 2012 Leave a comment

Folket i Palestina har gjennom lang tid lidd tungt. Nå har Palestina søkt om anerkjennelse som stat med observatørstatus i FN. Med støtte for dette fra 138 mot 9 medlemsland er det en historisk dag for det palestinske folk som nå vil ha større muligheter til å kunne få diplomatisk hjelp for å hindre undertrykking, eller som Palestina’s president Mahmoud Abbas sa, “Your support will send a promising message to millions of Palestinians… that justice is possible, and that there is a reason to be hopeful, and that the peoples of the world do not accept the occupation. Your support for our endeavor today will give a reason to hope.

Gratulerer til Palestina som FN medlem (medlemsland nr 194) med ønske om fred og rettferdighet!

Advertisement