Home > Posts > Redder vi Arktis, kan vi redde framtiden

Redder vi Arktis, kan vi redde framtiden

Det er nå kritisk for Arktis som trues av blant annet issmelting. Dette er en enorm trussel for artene som lever i nordområdene som for eksempel isbjørn, narhval og hvalross. I tillegg er det et tegn på at vi kan komme til å tape kampen om en levedyktig verden i framtiden – med mindre vi nå handler raskt for å stoppe klimaendringene som også skaper issmeltingen.

Polar bear. By Carol Moshier. Flickr. CC-BY-NC-2.0.

Polar bear. By Carol Moshier. Flickr. CC-BY-NC-2.0.

Professor Hugh Montgomery sa følgende under COP17 in Durban: “Were the world a patient, we’d be calling the cardiac arrest team just now. As it is, a committee of the unqualified seems to be looking at the monitors, arguing whose fault it is, and establishing a committee to discuss a possible treatment plan. We must all now consider what emergency action to take. We have nearly run out of time.

Regjeringens klimapolitikk som blant annet er presentert i Klimameldingen viser dessverre at fra norsk side er det få konkrete tiltak og virkemidler som tas i bruk for å kunne stoppe katastrofale klimaendringer. Norge bidrar selv til enorme globale klimagassutslipp både direkte og gjennom petroleumsnæringen som ofte ikke blir problematisert og det gjøres kun små tiltak på denne fronten. Norsk politikk er ofte preget av grønnvasking av en videre intensiv oljeutvinning som klimaforskerne mener er uforenlig med de klimamålene. Å få på plass skikkelige klimaavgifter er et av de tiltakene mange forskere mener vil være mest effektive. Et annet karaktertegn ved norsk klimapolitikk er at vi ser ut til å glemme flere sektorer med svært problematiske sider som blant annet at norsk kjøttproduksjon som bidrar med en stor andel av norske klimagassutslipp. Ofte brukes tomme  pompøse floskler uten innhold som at ”Norges mangeårige prioritering av klimapolitikk og vår samlede innsats ute og hjemme, gir oss troverdighet som pådriver og brobygger i det internasjonale klimaarbeidet.” Særlig mye nærmere tomme ord kan det godt gjøres å komme.

Mens dagens Storting har gjort svært lite for å skape et bærekraftig klima i framtiden, er Miljøpartiet De Grønne heldigvis betydelig mer konkrete og ambisiøse i sin politikk. Skal vi se framtiden lyst i møte, vil konkret handling og praktisk politikk være nødvendig. Derfor vil både våre handlinger som enkeltpersoner og også hva vi stemmer i kommende Stortingsvalg i 2013 ha stor betydning.

Greenpeace har nå også en underskriftsaksjon for å redde Arktis fra blant annet issmelting og enorme og katastrofale endringer. Les mer om dette nedenfor og benytt gjerne muligheten til å signere denne:

ARKTIS SMELTER

Isen i Arktis som verdens klima er avhengig av, forsvinner. Raskere og raskere. De siste 30 årene har vi mistet tre fjerdedeler av de flytende ismassene.

I over 800.000 år har isen ligget permanent i Det arktiske hav. Nå smelter den, fordi vi forbrenner fossil energi. Vi risikerer at Arktis i nær framtid bli isfritt for første gang i menneskehetens historie. Dette er ødeleggende, ikke bare for folk som bor der, og for isbjørn, narhval og hvalross – men for dyr og mennesker på hele jorda. Ismassene på verdens tak reflekterer mye av varmen fra sola tilbake i rommet. Slik kjøler den jorda ned, og stabiliserer klimaet. Beskytter vi isen, beskytter vi oss selv.

For å redde Arktis trengs handling. Skriv under nå. 

OLJEBORING

Det er oljefeber i Arktis. Shell, BP, Exxon, Gazprom, Statoil og andre er villige til å risikere en oljekatastrofe i det sårbare Arktis for å pumpe opp olje.

Categories: Posts
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: