Archive

Archive for September 12, 2013

Ikke lenger et samlet Storting som stemmer for videre oljeutbygging

September 12, 2013 Leave a comment

Miljøpartiet De Grønne vil gjøre at det ikke lenger blir et samlet Storting som stemmer for videre oljeutbyggingslik som da Stortinget nylig enstemmig stemte for oljevirksomhet i Barentshavet.

Categories: twitter Tags: , ,