Concerned Scientists Norway

Concerned Scientists Norway består av forskere innen ulike fagfelt, som deler overbevisningen om tverrfaglighetens betydning for vår kollektive evne til å bidra til en bærekraftig utvikling. Vi samles i oppfatningen om at klima- og miljøproblemene i vid forstand så langt ikke har blitt møtt med tilstrekkelige tiltak fra norske politikere og myndigheters side. Som forskere hører det til vårt samfunnsansvar å delta i den offentlige debatten med sikte på å endre dette.

Med dette som mål vil CS arrangere seminarer, temakvelder og diskusjonsmøter. Noen av arrangementene er åpne, mens andre kun er for medlemmer. Se mer om dette under menyvalget arrangementer på nettsida til CS.

Her er en link til nettsida til Concerned Scientists Norway

Advertisement
%d bloggers like this: