Norsk klimanettverk

Norsk klimanettverk er en åpen invitasjon til alle som vil jobbe for en kursendring i norsk klimapolitikk. Initiativet er utviklet i dialog med miljøorganisasjoner, fagmiljøer, og en lang rekke enkeltpersoner.

Bakgrunnen for denne felles plattformen er en vitenskapsbasert lesning av hvordan menneskelig aktivitet påvirker klimasystemene. Verdens utslipp av klimagasser må nå en topp innen 2015, dersom vi skal klare å avverge katastrofal klimaendring. Handlingsvinduet er i ferd med å lukkes. Samspillet mellom privatpersoner, næringsliv, og politikere i alle land vil bli avgjørende i årene som kommer.

Norsk klimanettverk søker å bli en ny arena for folkelig engasjement og frivillig arbeid for klimaet. Tror du på positive tiltak kontra skinnløsninger; kriseforståelse kontra ansvarsfraskrivelse; reell handling kontra tomme løfter? Da kan det være at dette initiativet er noe for deg. Vi får stadig flere deltakere og støttespillere, men det er mye å gjøre på klimafeltet i Norge, og vi ønsker alle nye deltakere hjertelig velkommen.

Her er en link til nettsida

Advertisement
%d bloggers like this: