Evanger

Evanger is the village where the family of my father has their roots.

Evanger stasjon                                 Brua over Vosso                            Fadnes gård

Evanger er en lita bygd ca. 15 min kjøring vestover med tog fra Voss. Evanger ligger dels på nordsida og dels på sørsida av elva Vosso. På nordsida ligger Evanger stasjon, det velkjente slakteriet og pølsefabrikken Vestlandske salgslag, i tillegg til huset i fjellsida der Brita og Lars Fadnes flytta inn i 1950. Brita ble boende her fram til 2003, men ble enke i 1981.

I 1962 fiska bestefar Lars Fadnes en laks på 25.5 kg i elva Vosso, den nest tyngste som har blitt fanga i Vosso og den tyngste som har blitt fiska på stang. Etter 2 timers hard kjemping med laksen fikk han til slutt fisken opp på land (bildet til høyre).

Huset i fjellsida                                          Elva like før Fadnes               Utsikt fra Fadnes

Evanger har hele 2 pølsefabrikker (tidligere 4!) og ser du godt etter på pinnekjøttet er dette kanskje eldhusrøkt på Evanger, for ikke å glemme Evanger- korv, fårepølsa Tiriltunga og andre spesialiteter. Evanger var før en egen kommune, men er nå lagt under Voss kommune. En av kjernevirksomhetene i Evanger er kraftverket som ligger i fjellet på sørsida. Lars Fadnes satt tidligere i kommunestyret. En av de store navnene fra Evanger er Knute Nelson som dro til Amerika og ble guvernør i Minnesota i 1892. Fra 1895 satt han i senatet fram til sin død. Det er reist ein bauta over Knute Nelson utenfor det gamle kommunehuset på Evanger.

Vestlandske salgslag                               tidl Evanger kommunehus, nå Voss sp.bank          Evanger pølsefabrikk

Evanger har også ei trekirke bygd i 1851 (i denne kirka er underskrevne døpt).

Kaféen på Evanger …………………………… Evanger kyrkje………………………………..Grava til Lars J. Fadnes

Nedenfor har vi forflyttet oss nærmere Voss:

Utsikt fra Stalheim retning Gudvangen…. Utsikt fra Burset- stølen (Græe) utenfor Voss

Stølen på Burset ligger noe utenfor Voss. Her holdt familien Græe (farsida av slekta til Brita Fadnes) til om somrene og hadde her noen kyr og sauer.

Inne på kjøkkenet på Burset- stølen

Advertisement
%d bloggers like this: