Archive

Posts Tagged ‘kosthold’

Tid for et vegetarisk valg

October 9, 2013 Leave a comment

Tysklands sterkeste mann: Patrik Baboumian Foto: Caroline Pitzke & Christine Fiedler, PETA Deutschland. CC-BY-SA-3.0

Det er en måned siden Stortingsvalget. Hvorfor ikke markere dette med å ta opp et annet viktig valg – nemlig valget av hva vi spiser.

Et solidarisk valg for verdens fattige
I dag brukes ca. 70 prosent av alle jordbruksarealer til oppdrett av husdyr samtidig som dette bidrar med kun 17 prosent av den gjennomsnittlige energien fra kostholdet på verdensbasis. Kjøttforbruket i Norge har økt med 14 kg per person de siste ti årene og 70 % av kjøttproduksjonen er basert på dyr som spiser kraftfôr. Selv blant dyrene som spiser gress, utgjør kraftfôr ofte 40-50%. 40-50% av kraftfôret importeres – bl.a. soya fra regnskogområder i Brasil.

Et valg for dyrene
Dyrene i matindustrien har samme evne til å føle smerte, frykt, glede og samhørighet, som dyr vi har et nærmere forhold til. En gris kan være like hengiven, en høne like redd, en ku like glad, en sau like trist som hvilket som dyrene mange har som kjæledyr. Hvorfor spiser mange griser og høner, men knytter vennskap til hunder og katter? Lærer vi dem å kjenne, forstår vi fort at også disse dyrene har like sterkt ønske om liv og livskvalitet. Les gjerne mer her om hvorfor et vegetarisk kosthold er et naturlig valg for deg som bryr deg om dyrene.

Et valg for miljøet
Å spise vegetarisk er noe av det viktigste bidraget hver og en av oss kan gjøre for å ta vare på jorda vår – for miljøet, klimaet og for vår alles framtid. Rapporten «Livestock’s long shadow» fra FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO) er en av mange internasjonale rapporter om miljøkonsekvensene av kjøttproduksjonen som er av de største belastningene for klimaet. Et vegetarisk kosthold er derfor et av de viktigste svarene på disse utfordringene.

Et lett og sunt valg
Selv om mange tar det vegetariske valget av hensyn til medmennesker, andre medskapninger, naturen og framtiden, viser stadig mer forskning at en vegetarisk livsstil er noe av det gunstigste vi kan gjøre også for vår egen helse. Vegetarisk mat er lett å gjøre både næringsrik og sunn og egner seg for de aller fleste. Det kan være greit å ha med seg noen gode tips for hvordan dette kan gjøres best mulig i ulike livsfaser. Et variert hel-vegetarisk kosthold gir kroppen alle nødvendige næringsstoffer, men under graviditet og amming øker behovet for mange av næringsstoffene og det er viktig at man da er ekstra påpasselig med hva man spiser (klikk her for å lese mer om dette). Det samme gjelder også for barna. Her er også noen tips for et godt vegetarisk kosthold for barna.

Det er en utbredt myte at animalske produkter er nødvendige for å få et godt treningsutbytte eller gode treningsprestasjoner. Som så mange andre myter er denne også avleggs.

Kanskje har du spørsmål om vegetarisk ernæring du ønsker svar på? Ta i så tilfelle gjerne en titt her.

Hvorfor ikke la deg inspirere til å prøve ut mer vegetarisk mat?

Advertisement

Hva er helseeffektene av økologisk mat?

February 22, 2013 Leave a comment
Foto: Økologisk kasse. By Aktiv I Oslo.no. Flickr. CC-BY-NC-ND-2.0

Foto: Økologisk kasse. Aktiv I Oslo.no.
Flickr. CC-BY-NC-ND-2.0

To forskere har nå gjort en systematisk oversikt over studier på økologisk mat. Studiene de har inkludert har blant annet sett på helseeffekter som astma og atopisk eksem samt bakterielle infeksjoner (inkludert campylobacter). I tillegg har de sett på forekomst av bakterier som er resistente mot tre eller flere antibiotika og utskilling av sprøytemidler i urin.

Konklusjonen er at det er usikkert hvilke helseeffekter økologisk mat har på campylobakter infeksjoner, atopisk eksem og astma, men at de som spiser mye økologisk mat får i seg mindre sprøytemidler (skiller ut mindre sprøytemidler i urinen) og har lavere forekomst av bakterier resistente mot antibiotika. Det er hittil ikke gjort studier som gir mulighet til å studere helseeffekten over lengre sikt. Det er derfor mulig at lengre oppfølging eller andre utfallsmål ville vist forskjeller. Det ble funnet rester av sprøytemidler i 38% av ikke-økologisk mat mens dette ble funnet i kun 7% av økologiske produkter. Ut fra studiene så det ikke ut til å være større forskjeller i innholdet av næringsstoffer med unntak av noe høyere/gunstigere nivå av fosfor i økologisk mat. Økologisk mat inneholdt mindre av tungmetallet kadmium og mycotoxinet deoxynivalenol. Disse faktorene kan ha gunstig effekt på andre helseforhold, men det har ennå ikke blitt godt nok studert.

Les mer på http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22944875

Are organic foods safer or healthier than conventional alternatives?: a systematic review.
Smith-Spangler C, Brandeau ML, Hunter GE, Bavinger JC, Pearson M, Eschbach PJ, Sundaram V, Liu H, Schirmer P, Stave C, Olkin I, Bravata DM.  Stanford Center for Health Policy and Center for Primary Care and Outcomes Research, 117 Encina Commons, Stanford University, Stanford, CA 94305-6019, USA.
Ann Intern Med. 2012 Sep 4;157(5):348-66. doi: 10.7326/0003-4819-157-5-201209040-00007.

Background: The health benefits of organic foods are unclear.

Purpose: To review evidence comparing the health effects of organic and conventional foods.

Data Sources: MEDLINE (January 1966 to May 2011), EMBASE, CAB Direct, Agricola, TOXNET, Cochrane Library (January 1966 to May 2009), and bibliographies of retrieved articles.

Study Selection: English-language reports of comparisons of organically and conventionally grown food or of populations consuming these foods.

Data Extraction: 2 independent investigators extracted data on methods, health outcomes, and nutrient and contaminant levels.

Data Synthesis: 17 studies in humans and 223 studies of nutrient and contaminant levels in foods met inclusion criteria. Only 3 of the human studies examined clinical outcomes, finding no significant differences between populations by food type for allergic outcomes (eczema, wheeze, atopic sensitization) or symptomatic Campylobacter infection. Two studies reported significantly lower urinary pesticide levels among children consuming organic versus conventional diets, but studies of biomarker and nutrient levels in serum, urine, breast milk, and semen in adults did not identify clinically meaningful differences. All estimates of differences in nutrient and contaminant levels in foods were highly heterogeneous except for the estimate for phosphorus; phosphorus levels were significantly higher than in conventional produce, although this difference is not clinically significant. The risk for contamination with detectable pesticide residues was lower among organic than conventional produce (risk difference, 30% [CI, 37% to 23%]), but differences in risk for exceeding maximum allowed limits were small. Escherichia coli contamination risk did not differ between organic and conventional produce. Bacterial contamination of retail chicken and pork was common but unrelated to farming method. However, the risk for isolating bacteria resistant to 3 or more antibiotics was higher in conventional than in organic chicken and pork (risk difference, 33% [CI, 21% to 45%]).

Limitation: Studies were heterogeneous and limited in number, and publication bias may be present.

Conclusion: The published literature lacks strong evidence that organic foods are significantly more nutritious than conventional foods. Consumption of organic foods may reduce exposure to pesticide residues and antibiotic-resistant bacteria.

Primary Funding Source: None.

Categories: Posts Tags: , , , , ,

Bedre vegetartilbud i Bergen

January 26, 2013 Leave a comment
Vegetarrestaurant i London. Bilde ved Lars T Fadnes. CC-BY-NC-2.0

Vegetarrestaurant i London. Bilde ved Lars T Fadnes. CC-BY-NC-2.0

Det ble nylig endelig seier for forslaget om å bedre tilbudet av vegetarmat i Bergen kommune. Miljøpartiet De Grønne fremmet i begynnelsen av 2011 forslag om å bedre tilbudet av vegetarmat i kantiner i kommunen. Den gangen brøt Byrådet og Bystyret fristen for behandling av forslaget innen et halvt år og når forslaget ble behandlet mente de at tilbudet var godt nok – selv om det i mange kantiner ikke var et eksisterende vegetartilbud. Nå har Miljøpartiet De Grønne i Bergen fremmet forslaget igjen. Denne gangen ble det større suksess selv om det opprinnelige forslaget ble nedstemt, ble et modifisert forslag vedtatt.

Dette er gode nyheter for både oss innbyggere, dyrene og miljøet. Det er også motiverende å se at utviklingen går framover, selv om det av og til tar lengre tid enn vi skulle ønske.

Er det bedre i norsk matindustri enn hva amerikanske skrekkbilder viser?

January 19, 2013 1 comment

Innlegg publisert i Nationen 15.01.13 av Kaisa Hautala (utviklingsgeograf), Lars Thore Fadnes (lege) og Siri Martinsen (veterinær), NOAH

Filmen Food Inc, som nylig ble vist på NRK, viser skrekkbilder fra den amerikanske matindustrien. Spørsmålet er om situasjonen i Norge er særlig forskjellig fra den amerikanske. Som «landsmoder» Gro H. Brundland uttalte og nordmenn liker å tro er «det typisk norsk å være best».

I 2006 ble det laget en dokumentar om matvareindustrien i Norge med navnet «Smaken av hund». Dokumentaren viser hvordan mektige krefter i norsk matvareindustri jobber intensivt for å opprettholde en glanset fasade som dessverre ikke stemmer så godt med virkeligheten. Norske kuer som hovedsakelig spiser gress på åpne enger er dessverre ikke like vanlige i virkeligheten som på fjernsynsreklamer. Riktignok krever loven at norske kyr er 2 måneder på sommerbeite, men utenom dette er et liv i trange fjøsbåser sannheten for de fleste kyr, fôret med kraftfôr som i stor grad importeres. Import av soya til dyrefôr var i 2010 på over 215.000 tonn. Med litt tallakrobatikk blir riktignok soyamel som importeres fra særlig Brasil regnet som «norsk fôr» siden en liten del av prosessen gjøres i Norge – som det å male det opp til mel eller pakke det for salg. Slik pyntes det på norsk «selvforsyningsgrad». Andre husdyr i kjøttproduksjonen kommer heller ikke mye bedre ut i denne sammenheng.

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning anslår at 15 % av norske klimagassutslipp er forårsaket av kjøtt- og melkeproduksjonen. Klimautslippene fra kjøttproduksjonen er også i Norge rundt 25 ganger høyere enn utslippene ved dyrking av tilsvarende mengder korn eller poteter. Med tanke på klimaet er det derfor liten tvil om at norsk kjøttproduksjon kommer svært dårlig ut – og norsk kjøttproduksjon og kjøttkonsum har klimautslipp i størrelsesorden som den norske bilparken. Ser man globalt på dette er vannforbruket ved kjøttproduksjonen et av de største problemene ved næringen – siden produksjonen av kjøtt legger beslag på rundt 70 % av verdens vannforbruk – en ressurs det blir stadig større mangel på i globalt perspektiv. Om lag en tredel av verdens kornproduksjon og 90 % av verdens soyaproduksjon går i dag til fôr i kjøttindustrien. I mange tilfeller går rundt 90 % av energien tapt ved å spise produktene fra kjøttindustrien istedenfor grønnsakene en kunne dyrket på samme areal. Når en vet at over en milliard mennesker i verden lider av matmangel og sult blir dette særlig problematisk.

Ut fra et helseperspektiv er det heller ikke mye som taler for retningen i den norske landbruks¬politikken. Mange av de største og best gjennomførte forsknings¬studiene på ernæring som er blitt gjennomført de siste årene viser tydelig at høyt inntak av rødt kjøtt er forbundet med økt forekomst av hjertekarsykdom, betydelig økt forekomst av blant annet tykktarmskreft og kortere forventet levealder. Dette er bakgrunnen for at Helsedirektoratet i sine retningslinjer nå er klare på nordmenn bør redusere inntaket av blant annet rødt kjøtt.

Ord som «frittgående høner» klinger ofte godt i forbrukeres ører. Dessverre er ofte forskjellen i livskvaliteten mellom burhøns som står i små bur og såkalt «frittgående høner» som står tett i tett opp til 9 fugler per kvadratmeter på et fullsatt låvegulv. Dette er svært langt fra å kunne tilfredsstille hønenes naturlige behov. Stort bedre er det heller ikke for gris og kuer i norsk landbruk. Heller ikke mye av det som drives av økologisk dyrehold er særlig bærekraftig med tanke på ressurs- og arealbruk i motsetning til tilsvarende produksjon av grønnsaker.

Spørsmålet til norske politikere og forbrukere er derfor om vi i Norge ønsker å fortsette i et spor som vi allerede i dag vet skaper enorme utfordringer – både med tanke på miljø og klima, etisk og av helseårsaker. Land som Nederland og England driver i dag en god del forskning på hvordan en kan optimalisere en mer bærekraftig matproduksjon. Norge kunne også ha mulighet til å være med i nyskapning for en bærekraftig og helsevennlig matproduksjon basert på vegetariske råvarer. Gevinsten ville være stor for både miljøet og oss selv.

Ikke all “norsk” og “kortreist” mat er like kortreist, norsk eller bærekraftig…

December 17, 2012 Leave a comment

Ikke all  “norsk” og “kortreist” mat er like kortreist, norsk eller bærekraftig…
http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/Kraftfr-i-krybben-7069969.htm

Helsebonus og økt engasjement når barn kommer ut i naturen

November 20, 2012 Leave a comment

I en tankevekkende artikkel i The Guardian og i rapporten Natural Childhood vises det hvordan barn i Storbritannia bruker stadig mindre tid i naturen. Britiske barn mellom 11 og 15 år bruker omtrent halvparten av tiden de er våkne foran en skjerm. Av dette utgjør passiv tid foran fjernsyn i gjennomsnitt 17 timer i uken. I 1971 gikk 80% av barna til skolen til fots, mens andelen idag ligger på kun 10%.

“Childhood is being undermined by adults’ increasing aversion to risk and by the intrusion of that fear into every aspect of their lives.”
– Tim Gill (Author of No Fear: Growing Up in a Risk-averse Society)

Det er lite som tyder på at dette er et sær-britisk problem. Norge kommer riktignok ut noe bedre ut enn flere andre europeiske land, men mange av tendensene er de samme. Norske barn ser gjennomsnittlig fjernsyn ca 12 timer per uke og sitter stille rundt halvparten av tiden de er våkne.

‘For a new generation, nature is more abstraction than reality.  Increasingly, nature is something to watch, to consume,   to wear – to ignore.’
– Richard Louv, Last Child in the Woods.

Den “moderne” livsstilen har sine bivirkninger. Lite aktivitet bidrar at andelen overvektige barn øker raskt og en stor andel barn har psykiske lidelser. Behandlingen trenger ikke være så vanskelig. Å bidra til at barn leker mer ut i naturen kan bidra til å forebygge flere av disse helseproblemen, og bidrar samtidig til å vekke engasjement og forståelse av viktigheten av naturen vi har rundt oss.

“No one will protect what they don’t care about; and no one  will care about what they have never experienced. “
-David Attenborough

I tillegg ser det ut som mye tid i naturen bidrar til å bedre kognitiv utvikling og emosjonell intelligens. Det ser også ut til at de som er mye ute i naturen generelt også har bedre trivsel. Hvorfor ikke ta barna mer med ut og la fjernsynsskjermen få en velfortjent pause?

Categories: Posts Tags: , , , ,

Vegan Runners Bergen

September 16, 2012 1 comment

Some members of Vegan Runners UK. 5 September 2010

Vegan Runners ble etablert i London i 2004. Vegan Runners UK er også nært knyttet til The Vegetarian Cycling & Athletic Club (VC&AC), en organisasjon med en lang tradisjon, grunnlagt helt tilbake i 1888. Det kan forøvrig også nevnes at verdens eldste som har gjennomført maraton er en vegetarianer på over 100 år.

I Norge har det blitt etablert Vegan Runners Norge, som også har en egen Facebook side. Stavanger har allerede en aktiv gjeng med veganske løpere. I samme ånd, etableres nå Vegan Runners Bergen. Vegan Runners Bergen er et nettverk av veganske mosjonister med stor takhøyde og et sunt kosthold.

Åpningen av Vegan Runners Bergen blir på Fanaløpet 2012 arrangert av BFG Fana den 6. oktober. Det blir deltakere på halvmaraton og kanskje også på noen av de kortere distansene (10 km eller 4 km). Ved registrering, kan en skrive “Vegan Runners Bergen” under kategorien “Klubb / Organisasjon / Firma”. T-skjorter med Vegan Runners logo (for de som ønsker dette) kan kjøpes fra for eksempel http://www.veganrunners.org.uk/articles/clothing_order__footwear_436.html eller http://olax.spreadshirt.no/vegan-runners-C164682D1P24.

For dere som ønsker å bli med på bølgen, kast dere med og skriv gjerne et svar på dette innlegget.

Vegan Runners Norge:

“Løp som vinden! Vi kaller oss Vegan Runners, og vi gjør mer enn å løpe: jogging, kappgang, leifing, dansing, fjelltur, andre typer fysisk fostring, brettspill, fellesmiddager og mer!

Veganisme er en filosofi og en levemåte som søker å ekskludere — så langt det er mulig og praktisk — alle former for utnytting av og grusomhet mot dyr for mat, klær eller andre formål; og som derved fremmer utviklingen og bruken av dyrefrie alternativer til det beste for mennesker, dyr og miljøet. For dietten sin del betyr det å gå bort ifra alle produkter som er lagd helt eller delvis av dyr.  (Vegan Society)

 Er du interessert i veganisme? Vil du være med på ulike morsomme sosiale aktiviteter? Da er VEGAN RUNNERS noe for deg! Du må ikke være veganer for å delta! Denne gruppen er også for personer som vil vite mer om veganisme.”

Helsedirektoratet etterlyser mer grønnsaker i norsk kosthold

I den landsomfattende kostholdsundersøkelsen Norkost 3 kommer det fram at kun 15% av befolkningen i Norge får i seg den anbefalte mengden grønnsaker mens 85% får i seg mindre enn anbefalt. Samtidig slås det alarm ved et høyt inntak av kjøtt som er forbundet med svært uheldige helseeffekter. Også inntaket av grove kornprodukter er hos mange langt lavere enn anbefalt. Helsedirektoratet etterlyser derfor med god grunn mer grønnsaker og mindre kjøtt i norsk kosthold.

Categories: Posts Tags: , , , ,

Are there any “successful” vegetarians?

Some ask whether there are any “successful” vegetarians? The answer to this question can best be answered by taking a look into some examples from the history among vegetarians who have carved their name into the books of history and present some selected quotes:

…..

“Our task must be to free ourselves… by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature and its beauty. Nothing will benefit human health and increase chances of survival for life on earth as much as the evolution to a vegetarian diet.”

– Albert Einstein

…..

“If a group of beings from another planet were to land on Earth — beings who considered themselves as superior to you as you feel yourself to be to other animals — would you concede them the rights over you that you assume over other animals?”

George Bernard Shaw, playwright, Nobel Prize 1925

…..

“Now I can look at you in peace; I don`t eat you anymore.”

– Franz Kafka

…..

“Truly man is the king of beasts, for his brutality exceeds them. We live by the death of others. We are burial places.”

– Leonardo da Vinci

…..

“When I see bacon, I see a pig, I see a little friend, and that’s why I can’t eat it. Simple as that.”

Paul McCartney

…..

“Here’s a test you can try at home: put a two-year-old in a playpen with an apple and a rabbit. If it plays with the apple and eats the rabbit, you’ve got a carnivore.”

– Dan Piraro

…..

“Quite rightly, we do not normally take the behaviour of animals as a model for how we may treat them. We would not, for example, justify tearing a cat to pieces because we had observed the cat tearing a mouse to pieces. Carnivorous fishes don’t have a choice about whether to kill other fish or not. They kill as a matter of instinct. Meanwhile, humans can choose to abstain from killing or eating fish and other animals. Alternatively, the argument could be made that is part of natural order that there are predators and prey, and so it cannot be wrong for us to play our part in this order. But this “argument from nature” can justify all kinds of inequities, including the rule of men over women and leaving the weak and the sick to fall by the wayside. “

– Peter Singer, The Ethics of What We Eat: Why Our Food Choices Matter

…..

“Nobody can come up with a good argument for eating animals — nobody can. People as some kind of a joke say, well, ‘It’s tasty’, but it’s only tasty once you garnish it and you put salt and pepper, and you cook it, and you have to do 300 things to it to disguise its true taste. If you put garnishes on a chair or fabric, it would probably taste quite nice.”

– Morrissey

…..

George Bernard Shaw:

“The average age of a meat-eater is 63. I am on the verge of 85 and still at work as hard as ever. I have lived quite long enough and am trying to die; but I simply cannot do it. A single beef-steak; would finish me; but I cannot bring myself to swallow it. I am oppressed with a dread of living forever. That is the only disadvantage of vegetarianism”

“Animals are my friends, and I don’t eat my friends.”

“The worst sin towards our fellow creatures is not to hate them, but to be indifferent to them. That’s the essence of inhumanity. “

…..

“For as long as men massacre animals, they will kill each other. Indeed, he who sows the seed of murder and pain cannot reap joy and love.”

Pythagoras, mathematician

…..

“Non-violence leads to the highest ethics, which is the goal of all evolution. Until we stop harming all other living beings, we are still savages.”

Thomas Alva Edison

…..

Mahatma Gandhi:

“Be the change you wish to see the world”

“To my mind, the life of a lamb is no less precious than that of a human being.”

“The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated.”

…..

“Auschwitz begins whenever someone looks at a slaughterhouse and thinks: they’re only animals.”

Theodor Adorno

…..

” Why should man expect his prayer for mercy to be heard by what is above him when he shows no mercy to what is below him?”

P. Troubetzkoy

…..

“Consider the biggest animals on the planet: elephants, and buffaloes, and giraffes. These are vegetarian animals. They grow to thousands of pounds of muscle and bone without ever eating cheeseburgers and pepperoni pizzas.”

Michael Klaper, M.D.

…..

“The Gods created certain kinds of beings to replenish our bodies; they are the trees and the plants and the seeds.”

Plato (Platon), Greek philosopher, (circa 428-347 B.C.):

…..

May all that have life be delivered from suffering.”

– Gautama Buddha

…..

“We manage to swallow flesh, only because we do not think of the cruel and sinful thing we do.”

– Rabindranath Tagore

…..

“Don´t live to eat, eat to live”

– Antoni Gaudi

…..

“My best performances were when I was 30 years old, and I was a vegan.”

– Carl Lewis

…..

“As long as Man continues to be the ruthless destroyer of lower living beings he will never know health or peace. For as long as men massacre animals, they will kill each other. Indeed, he who sows the seed of murder and pain cannot reap joy and love.”

– Pythagoras

…..

“We marvel that there should have been men, that there still should be men who slay human beings in order to eat their flesh. The time will come when our grandchildren will marvel that their grandfathers had been in the habit of killing millions of animals every day in order to eat them, although they could satisfy their hunger both wholesomely and pleasantly with the fruits of the earth and without killing.”

– Leo Tolstoy, The Pathway of Life: Teaching Love and Wisdom

…..

“Don’t eat meat, ride a bike, and be a frugal shopper — that’s how you can help brake global warming “

– R. Pachauri

…..

“The Superior Man is aware of Righteousness, the inferior man is aware of advantage.”

Confucius

…..

Above is a collage from NOAH showing some of the famous and successful vegetarians

“Man prays for mercy, but is unwilling to extend it to others. Why should man then expect mercy from God?”
Isaac Bashevis Singer

…..

Genesis 1:29-30 (King James Version of the Bible)

 29And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in the which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat.  30And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat: and it was so.

(In Norwegian: Første Mosebok, kapittel 1, 29-30:

29 Og Gud sa: «Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, så mange som det finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. De skal være til føde for dere. 30 Og til alle dyr på jorden og alle fugler under himmelen og alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter til føde.» Og det ble slik.)

…..


Sources:

http://en.wikiquote.org/wiki/Vegetarianism

http://www.veggieboards.com/newvb/showthread.php?20599-What-are-your-favorite-Veg*n-quotes/page3

http://vegetarian.about.com/od/vegetarianlifestyle/f/famousveg.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_vegetarians

Er dyrehold på sommerbeite klimavennlig?

March 27, 2012 4 comments

Norsk sauehold blir ofte ofte trukket fram som et av eksempel på “klimavennlig” husdyrhold, siden de ofte i sommermånedene beiter på utmark. Dette kan kanskje høres rimelig ut, men studier som har sett på dette viser at det i norsk husdyrhold brukes gjennomsnittlig 3,5 tonn kraftfôr per tonn kjøtt – i tillegg til gress fra beitemark. Mye av dette fôret som brukes i Norge er fra områder som tidligere var regnskog. Sauehold er også blant verstingene når man ser på næringsforbruk i forhold til kjøttforbruk.

En rapport fra FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO) med navnet «Livestock’s long shadow» viser at sauehold bidrar kraftig til metanproduksjon, som er en klimagass med sterk drivhuseffekt, og kommer betydelig verre ut enn mye av dyreholdet forøvrig.

Derfor er ikke husdyrhold og heller ikke husdyrhold med sommerbeite noen god løsning – verken for miljøet eller med tanke på verdens matsikkerhet. Et plantedominert kosthold er derimot positivt både for klimaet og miljøet, og bidrar betydelig i positiv retning med tanke på verdens matsikkerhet, noe rapporten «Livestock’s long shadow» viser.

Kilder:
«Livestock’s long shadow» 2006 (FAO) http://www.fao.org/docrep/010/a0701e/a0701e00.HTM

Arealkrevende nordmenn (Rapport FiVH)
http://www.framtiden.no/view-document/548-arealkrevende-nordmenn.html

Pimentel et al. Ethical Issues of Global Corporatization: Agriculture and Beyond. Poultry Science 2004
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15049482

Beddington. Food security: contributions from science to a new and greener revolution. Phil. Trans. R. Soc. B 2010

Foley JA. Can we feed the world & sustain the planet? Sci Am. 2011