Archive

Posts Tagged ‘scientific presentations’

Trial lecture and defence on youtube

February 10, 2012 Leave a comment

Before the defence the 3rd of June 2011, I was asked to make the video from the defence and trial lecture available as some of my colleagues who couldn’t attend wanted to listen to it. Due to some video converting challenges it has taken some time to make it available, but with the help of two friends and collegues it can now be made available.

Here you can watch the trial lecture and public defence for the PhD-degree of Lars Thore Fadnes at the University of Bergen the 3rd of June 2011 on youtube:

Thesis: Counselling, child growth and feeding of children in Uganda in the era of HIV: Contexts and consequences

Slide from the trial lecture 3rd of June 2011 at 09:15:

The biological background for the reported beneficial effects of breastfeeding in children, including morbidity, mortality and growth

Slide from the defence lecture 3rd of June 2011 at 11:00:

Counselling, child growth and feeding of children in Uganda in the era of HIV: Contexts and consequences” 

(Click on the links to download the pdf of the slides)

Advertisement
Categories: Posts Tags:

The world has changed: It is time to update old knowledge

January 14, 2012 Leave a comment

The world is not static and during the history there has been a continuous change in situations including wealth and challenges in different parts of the world. The last decades are not exceptions, something which is clearly illustrated in the rich dataset which is freely available at http://www.gapminder.org/

In gapminder, you can see how factors such as income per person, life expectancy, child mortality, educational achievements, CO2 emissions and morbidity from different diseases has changed during the last two centuries, just to mention a few of the available factors. Hans Rosling, the founder behind gapminder explains some of the data himself in the video linked here. The conclusion is stunning.The world is substantially different from how it was only a few decades ago. Not only that. It is substantially different from how it is often presented. Presenting the world as is often done into either “developed” or “industrialised” and “undeveloped” or “developing” is not only misleading, it does not make much sense any more. The picture has changed considerably, and is now much closer to a continuous spread from high-income countries with low numbers of child mortality, low morbidity burdens and in general present social security systems, to the other end of the spectrum where low-income countries stand with high proportions of children dying in early age, high morbidity burdens and insufficient social security systems. However, most populations and countries now fall in between these two. They live in middle-income settings. See Hans Rosling debunk some of the myths about the world and explaining why we need to change our terminology and way of referring to the world in this video on TED talk. Hans Rosling has also just published a well-written comment in Swedish in one of the Swedish newspapers for those who read Swedish.

So, why not update our way of thinking of the world to understand the current world situation.

Kjøttinntak øker risikoen for diabetes, hjerneslag og blærekreft

January 12, 2012 1 comment

Flere av de som fronter lavkarbodietter har hevdet at ubehandlet kjøtt ikke innebærer uheldige helseeffekter. En stor studie som inkluderte over 200 000 deltakere med forfattere fra Harvard School of Public Health som nylig ble publisert i The American Journal of Clinical Nutrition viste derimot klart og tydelig at både høyt inntak av både behandlet og ubehandlet kjøtt ga økning i risikoen for sukkersyke (diabetes mellitus type 2). Risikoen økte for hvert ekstra måltid med kjøtt per dag. Det kan også nevnes at sukkersyke har blitt en av de store folkesykdommene.

Denne studien står på ingen måte alene. To andre ferske studier med forskere fra hhv Karolinska og Harvard viste også at kjøttinntak (som f.eks bacon) øker risikoen for hjerneslag og blærekreft.

Det finnes heldigvis ypperlige vegetariske alternativer som er forbundet med gunstige helseeffekter.

Kilder

http://www.ajcn.org/content/early/2011/08/10/ajcn.111.018978.abstract

http://www.ajcn.org/content/84/5/1177.abstract

http://www.ajcn.org/content/early/2011/06/08/ajcn.111.015115.abstract

http://www.ajcn.org/content/89/5/1607S.long

Vaccination coverage and timeliness in three South African areas: a prospective study

Vaccination coverage and timeliness in three South African areas: a prospective study

Lars T Fadnes, Debra Jackson, Ingunn MS Engebretsen, Wanga Zembe, David Sanders,Halvor Sommerfelt, Thorkild Tylleskar and the PROMISE-EBF Study Group

BMC Public Health 2011, 11:404doi:10.1186/1471-2458-11-404

Abstract

Background

Timely vaccination is important to induce adequate protective immunity. We measured vaccination timeliness and vaccination coverage in three geographical areas in South Africa.

Methods

This study used vaccination information from a community-based cluster-randomized trial promoting exclusive breastfeeding in three South African sites (Paarl in the Western Cape Province, and Umlazi and Rietvlei in KwaZulu-Natal) between 2006 and 2008 (ClinicalTrials.gov no: NCT00397150). Five interview visits were carried out between birth and up to 2 years of age (median follow-up time 18 months), and 1137 children were included in the analysis. We used Kaplan-Meier time-to-event analysis to describe vaccination coverage and timeliness in line with the Expanded Program on Immunization for the first eight vaccines. This included Bacillus Calmette-Guerin (BCG), four oral polio vaccines and 3 doses of the pentavalent vaccine which protects against diphtheria, pertussis, tetanus, hepatitis B and Haemophilus influenzae type B.

Results

The proportion receiving all these eight recommended vaccines were 94% in Paarl (95% confidence interval [CI] 91-96), 62% in Rietvlei (95%CI 54-68) and 88% in Umlazi (95%CI 84-91). Slightly fewer children received all vaccines within the recommended time periods. The situation was worst for the last pentavalent- and oral polio vaccines. The hazard ratio for incomplete vaccination was 7.2 (95%CI 4.7-11) for Rietvlei compared to Paarl.

Conclusions

There were large differences between the different South African sites in terms of vaccination coverage and timeliness, with the poorer areas of Rietvlei performing worse than the better-off areas in Paarl. The vaccination coverage was lower for the vaccines given at an older age. There is a need for continued efforts to improve vaccination coverage and timeliness, in particular in rural areas.


Published: 27 May 2011

Read the full article Vaccination coverage and timeliness in three South African areas: a prospective study

Categories: Posts Tags:

UiB pressemelding: Ernæring, helseråd og vekst hos småbarn i Uganda

Ernæring, helseråd og vekst hos småbarn i Uganda

Lars Thore Fadnes
Foto: Jørgen Barth

Lars Thore Fadnes disputerer fredag 3.juni for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Counselling, child growth and feeding of children in Uganda in the era of HIV: Contexts and consequences”

Til tross for en gradvis reduksjon i dødsfall blant barn, dør hvert år 8 millioner barn før de fyller 5 år. Flere tiltak kan redusere barnedødeligheten, og beregninger tyder på at tiltak som fremmer fullamming fram til 6 måneders alder kan redusere barnedødelighet med 8 prosent. Fullamming i 6 måneder anbefales nå av Verdens helseorganisasjon (WHO), men det er etterlyst flere studier som belyser hvordan barn vokser når fullamming fremmes fram til 6 måneders alder.

Lars Thore Fadnes har i sitt doktorgradsarbeid sett på eksisterende ernæringspraksis blant småbarn i Uganda, på helseundervisningen som gis, og hvordan det å fremme 6 måneders fullamming påvirker barns vekst.

Resultatene fra studiene Fadnes har vært involvert i viser at helsearbeidere i Uganda har tallrike utfordringer som mangel på helsearbeidere, utstyr og lokaler, samt sjeldne oppfriskningskurs. Den utstrakte fattigdommen gjorde det i mange tilfeller vanskelig for barna å få et godt og variert kosthold. Dette ble enda vanskeligere av at retningslinjene som var aktuelle da studiene ble gjennomført i for liten grad tok hensyn til den stedsspesifikke sitasjonen, de økonomiske faktorene og kulturen. En del av helsearbeiderne hadde også vanskeligheter med å balansere det å forenkle viktige budskap og samtidig gi et budskap som var tilstrekkelig nyansert til ikke å skape forvirring.

Det viste seg også at forsøket med å benytte mor-til-mor rådgivere for å fremme fullamming fram til 6 måneders alder ikke hadde positiv effekt på barnas vekst ved 2 års alder selv om flere i studien praktiserte fullamming. Nærmere halvparten av barna til mødrene som fikk mor-til-mor rådgivning hadde svært lav høyde for alderen. Blant barna til mødrene som ikke fikk mor-til-mor-rådgivning var over en tredel av barna svært lav høyde for alderen. Den ugunstige veksten så ikke ut til å ha sammenheng med amming.

Avhandlingen viser at det er helt sentralt at retningslinjer tar den stedsspesifikke situasjonen og kulturen hos målgruppen i betraktning. Samtidig er det på tide å revurdere hvordan man kan fremme ernæring blant barn i Uganda på en best mulig måte.

Personalia:
Lars Thore Fadnes er utdannet lege fra Universitetet i Bergen. Han har siden 2003/4 vært tilknyttet Senter for internasjonal helse og forskningsgruppen PROMISE-EBF, først som forskerlinjestudent og deretter stipendiat. Fadnes har gjort sitt doktorgradsarbeid i Uganda og Sør Afrika med veiledning fra Ingunn Marie S. Engebretsen, Thorkild Tylleskär og James K. Tumwine. Fadnes har fokusert særlig på ernæring og vekst hos barn i en setting med HIV, samt vaksinasjon i vaksinasjonsprogrammer.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
03.06.2011, kl. 09.15. Oppgitt emne: The biological background for the reported beneficial effects of breastfeeding in children, including morbidity, mortality and growth
Sted: Auditorium 4, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
03.06.2011, kl. 11.00, Auditorium 4, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Lars Thore Fadnes, tlf: 55 58 85 86, epost: Lars.Fadnes@cih.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Disputas 3. juni

UNIVERSITETET I BERGEN

 

DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

 

DISPUTAS – PhD-GRADEN

 

Lars Thore Fadnes

 

Kandidaten utgår fra Senter for internasjonal helse

Hovedveileder: Ingunn Marie S. Engebretsen

Prøveforelesning:       Fredag 3. juni 2011 kl. 09.15

Oppgitt emne:                 The biological background for the reported beneficial effects of breastfeeding in children, including morbidity, mortality and growth

Sted:                              Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

Disputas:                      Fredag 3. juni 2011 kl. 11.00

Sted:                              Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

Avhandlingens tittel:        Counselling, child growth and feeding of children inUgandain the era of HIV. Contexts and consequences

1. opponent:                    Førsteamanuensis Louise Kuhn, Columbia University, USA

2. opponent:                    Ph.d. Palle Valentiner-Branth, Statens Serum Institut, Danmark

3. medlem av komiteen:   Professor Ole Frithjof Norheim, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Rune Nilsen

Adgang for interesserte

Categories: Posts Tags: