Archive

Posts Tagged ‘vaksiner’

Unødvendig vaksinefrykt

February 5, 2011 1 comment

Det har nå kommet fram at den forskningsstudien som la grunnlaget for mye av frykten om at vaksiner kunne ha negative effekter nå er blitt avslørt som forskningsjuks. Denne studien hevdet at MMR vaksinen kunne være forbundet med autisme, men det er nå klart at det var store og åpenbare feil i det som ble registrert hos pasientene og i tolkningen av resultatene. Forskningsartiklene som ble skrevet fra studien er nå trukket tilbake.

Siden de aller fleste får vaksiner og mange vil lete etter en forklaring når de blir syke, er det kanskje ikke så rart at mange raskt mistenker vaksinene. Det er derfor viktig at man er klar over at vaksiner har en svært streng prosess for å få klinisk godkjenning spesielt fordi de gis til friske personer, slik at man ikke tolerer større bivirkninger enn sprøytestikket, litt kortvarig ubehag ved stikkstedet eller lignende. Det er derfor liten grunn til å frykte vaksiner.

Referanser:

http://www.bmj.com/content/342/bmj.c5347.full

Advertisement
Categories: Posts Tags: , ,