Home > Posts > Er dyrehold på sommerbeite klimavennlig?

Er dyrehold på sommerbeite klimavennlig?

Norsk sauehold blir ofte ofte trukket fram som et av eksempel på “klimavennlig” husdyrhold, siden de ofte i sommermånedene beiter på utmark. Dette kan kanskje høres rimelig ut, men studier som har sett på dette viser at det i norsk husdyrhold brukes gjennomsnittlig 3,5 tonn kraftfôr per tonn kjøtt – i tillegg til gress fra beitemark. Mye av dette fôret som brukes i Norge er fra områder som tidligere var regnskog. Sauehold er også blant verstingene når man ser på næringsforbruk i forhold til kjøttforbruk.

En rapport fra FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO) med navnet «Livestock’s long shadow» viser at sauehold bidrar kraftig til metanproduksjon, som er en klimagass med sterk drivhuseffekt, og kommer betydelig verre ut enn mye av dyreholdet forøvrig.

Derfor er ikke husdyrhold og heller ikke husdyrhold med sommerbeite noen god løsning – verken for miljøet eller med tanke på verdens matsikkerhet. Et plantedominert kosthold er derimot positivt både for klimaet og miljøet, og bidrar betydelig i positiv retning med tanke på verdens matsikkerhet, noe rapporten «Livestock’s long shadow» viser.

Kilder:
«Livestock’s long shadow» 2006 (FAO) http://www.fao.org/docrep/010/a0701e/a0701e00.HTM

Arealkrevende nordmenn (Rapport FiVH)
http://www.framtiden.no/view-document/548-arealkrevende-nordmenn.html

Pimentel et al. Ethical Issues of Global Corporatization: Agriculture and Beyond. Poultry Science 2004
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15049482

Beddington. Food security: contributions from science to a new and greener revolution. Phil. Trans. R. Soc. B 2010

Foley JA. Can we feed the world & sustain the planet? Sci Am. 2011

Advertisement
 1. April 16, 2012 at 12:45

  Svært interessant “mythbuster”!

 2. May 5, 2012 at 13:37

  Synes kommentaren er litt misvisende – det ser nesten ut som sommerbeite ikke er en god ting. Siden dyr på sommerbeite per definisjon da beiter på vegetasjon, gress – så må jo dette være bedre enn kraftfôr på bås. Hva dyra gjør ellers i året er jo noe annet – da er det ikke lenger sommer…

  • May 7, 2012 at 20:49

   Jeg er enig med deg i at sommerbeite er bedre enn båsdrift med kraftfôr. Samtidig er det mange aktører inkludert norske melkeprodusenter som idylliserer norsk landbruk og framstiller det vanlige dyreholdet som beitende dyr på store enger. Dessverre er dette langt fra sannheten for norsk landbruk som helhet.

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: