Home > Posts > Bysykling bedrer helse og gir færre dødsfall

Bysykling bedrer helse og gir færre dødsfall

En fersk artikkel i British Medical Journal fulgte over 180 000 bysykkelabonnenter i Barcelona og viste hvilke helseeffekter dette bidro til. Resultatene var oppløftene og viste at ikke bare var tiltaket svært gunstig med tanke på miljø- og klimaeffekt – tiltaket bidro til at mer enn 10 liv ble spart hvert år – selv etter justering for effekten av luftforurensningen og at de som var med i ordningen hadde noe økt risiko for ulykker. Over en tiårsperiode kan man med andre ord unngå over 100 dødsfall ved et slikt tiltak som også har store fordeler med tanke på både helse, miljø, klima og trivsel. Enkelte effekter som endringer i støy og trivsel var ikke tatt med, og ville med stor sannsynlighet gitt enda bedre resultater.

Dette burde være en god grunn til å investere i bysykler også i Bergen, noe Miljøpartiet De Grønne allerede har gått inn for.

Kilder:

Rojas-Rueda D, de Nazelle A, Tainio M et al. The health risks and benefits of cycling in urban environments compared with car use: health impact assessment study. BMJ 2011; 343: d4521.

http://www.bmj.com/content/343/bmj.d4521.full

Bysykler redder liv:  Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131:2103  Nr. 21 – 1. november 2011. doi: 10.4045/tidsskr.11.1011

http://tidsskriftet.no/article/2162343 

Advertisement
Categories: Posts Tags: , , , ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: